Program ciągłego doskonalenia - RMS

Program ciągłego doskonalenia RMS to intensywny program doskonalący, który jest uruchamiany na obszarze, na którym Klient ma największy problem, albo, który jest wąskim gardłem prowadzonego biznesu. Jest to również początek drogi ku stworzeniu nowej organizacji wyznającej wartości ciągłego doskonalenia.

Typowa transformacja trwa około 6 – 8 miesięcy i zaczyna się od warsztatu strategicznego z kluczowymi menadżerami, na którym następuje kalibracja w zakresie misji, wizji, strategii, wartości i kultury firmy oraz oglądu współpracy z MAP & Partners. Następnie, następuje diagnoza potrzeb biznesowych Klienta, i po tym etapie otrzymujecie Państwo  czytelny plan, ścieżkę, rozwoju swoje organizacji, wraz ze wstępnie określonymi potencjałami. Pokazujemy jakie elementy/procesy i w jaki sposób powinny być poprawione, żeby wygenerować maksymalną wartość dodaną dla Państwa firmy.

Po uzgodnieniu kierunku rozwoju następuje intensywny program wprowadzania zmian, w którym skupiamy się na rozwoju liderów i pracę z 3 kluczowymi elementami Waszej organizacji tj. System Operacyjny, Struktura Organizacyjna, Postawy i Zachowania.