Lean Healthcare

Służba zdrowia jest obszarem, który posiada ogromny potencjał związany z budowaniem kultury ciągłego doskonalenia. Praca z personelem medycznym wymaga wiedzy, dużego samozaparcia oraz charyzmy ze strony naszych konsultantów. Obszar ten dotyka bezpośrednio nas wszystkich jako pacjentów. Poprawa bezpieczeństwa zarówno pacjenta, jak i pracowników zaangażowanych w proces leczenia, dzięki redukcji pomyłek, eliminacji błędów w dokumentacji, usprawnień w odbiorze wyników itp. jest jednym ze wskaźników, jakie rekomendujemy w naszych transformacjach. Podnoszenie efektywności kosztowej poprzez redukcję zbędnych zapasów leków, materiałów, standaryzację stanowisk buduje efektywność kosztową wdrożenia. Poprawa komunikacji i wspólne cele w procesie leczenia pacjenta wspierane są warsztatami oraz narzędziami wizualizacji tj. np. tablice odpraw, spotkania Problem Solving.

Nasze działania, usprawniają zarówno duże podmioty medyczne jak szpitale, jak i mniejsze przychodnie będące najczęściej pierwszą linią kontaktu pacjenta ze służbą zdrowia. Chcemy, dzięki wiedzy o metodach ciągłego doskonalenia (lean management), usprawniać procesy w służbie zdrowia i robimy to, z dużymi sukcesami, od przeszło 5 lat, poprawiając i zmieniając procesy u naszych klientów. Jesteśmy w stanie przeprowadzić zmianę w Państwa organizacji, na poziomie procesów, jak i wdrożenia pełnej zmiany kulturowej według  autorskiej metody RMS (Rational Management System), opartej na wieloletnim doświadczeniu naszego zespołu. Metoda ta dopasowuje się do profilu Państwa działalności, celów strategicznych, posiadanych zasobów kadrowych oraz kierunku, w którym chcecie Państwo prowadzić swoją organizację. Praca nad wartością dodaną z perspektywy zarówno pacjenta, jak i organizacji, eliminacja straty w procesach, zwiększanie zaangażowania personelu medycznego, rozwój liderów przez nadanie im kompetencji to główne założenia naszego podejścia RMS.