Fundusze Private Equity

Oferujemy nasze wsparcie w przypadku restrukturyzacji, projektu typu „turn around”, lub też stworzeniu nowej kultury organizacyjnej, która będzie oparta o kulturę ciągłego doskonalenia.

Wyzwanie, które stawiamy przed naszym zespołem, w momencie, w którym rozpoczynamy współpracę z funduszami typu Private Equity, oparte jest o zwielokrotnieniu wartości przedsiębiorstwa i wygenerowanie maksymalnej wartości dodanej poprzez optymalizację strategii rozwoju spółki, usprawnienie wszystkich procesów w firmie, zarówno tych biurowych, jak i produkcyjnych, poprawę jakości oraz stworzeniu odpowiedniej kultury organizacyjnej dla pracowników na każdym szczeblu organizacji.

A wszystko to opieramy o nasze autorskie, elastyczne podejście RMS (Rational Management System) – czyli racjonalne, systemowe podejście do zarządzania firmą.